Termeni Si Conditii

1. Acceptarea Termenilor si Conditiilor

1. Folosirea site-ului Rom Mag Anunturi Gratuite (inclusiv vizitarea acestuia, inregistrarea, folosirea serviciilor oferite de S.C. Reduceri Maxime S.R.L. prin intermediul site-ului Rom Mag Anunturi Gratuite) implica acceptarea in totalitate si neconditionata a Termenilor si Conditiilor expusi mai jos.

2. Folosirea site-ului Rom Mag Anunturi Gratuite si serviciile furnizate de acesta sunt rezervate doar persoanelor care au implinit 18 ani.

3. S.C. Reduceri Maxime S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica sau de a actualiza unilateral Termenii si Conditiile oricand, fara notificarea prealabila a persoanelor care utilizeaza acest site.

2. Scopul urmarit

1. Scopul acestor Termeni si Conditii este de a defini si reglementa conditiile de utilizare a acestui site, precum si termenii si conditiile aplicabile serviciilor oferite de S.C. Reduceri Maxime S.R.L. prin intermediul site-ului Rom Mag Anunturi Gratuite persoanelor fizice si/sau juridice in vederea publicarii pe site de Anunturi pentru vanzarea, cumpararea sau inchirierea de bunuri sau servicii.

2. Pagina Rom Mag Anunturi Gratuite contine legaturi sau trimiteri catre alte site-uri/pagini de internet pentru utilizarea carora se vor aplica termeni si conditii de utilizare specifici, astfel cum sunt acestia specificati pe site-urile/paginile respective, S.C. Reduceri Maxime S.R.L. nefiind raspunzatoare si neasumandu-si nicio obligatie pentru continutul respectivelor site-uri si/sau cu privire la orice alte legaturi sau trimiteri din acestea. Includerea legaturilor sau trimiterilor in Pagina Rom Mag Anunturi Gratuite este facuta de regula pentru ajutorul sau in interesul Utilizatorului, iar in alte cazuri in scop publicitar. Intrucat S.C. Reduceri Maxime S.R.L. nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informatiilor prezente pe siturile unor terti, la care se face trimitere pe Pagina Rom Mag Anunturi Gratuite, Utilizatorul acceseaza acele site-uri si/sau le foloseste produsele/serviciile exclusiv pe propriul risc si pe propria raspundere.

3. Intregul continut al Paginii Rom Mag Anunturi Gratuite incluzand, dar fara a se limita la texte, imagini, grafice, programe, precum si orice alte date si aplicatii, sunt proprietatea S.C. Reduceri Maxime S.R.L. si/sau a partenerilor sai, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor si legilor privind dreptul de proprietate intelectuala si industriala. Anunturile publicate de Utilizatori sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuala apartinand Utilizatorilor Paginii Rom Mag Anunturi Gratuite, fiind protejate ca atare conform legii. Preluarea oricaror informatii si/sau date de pe acest site in scopul republicarii, distribuirii totale sau partiale sau in orice alte scopuri, sub orice forma, fara acordul scris prealabil al Furnizorului este strict interzisa si se pedepseste conform legilor in vigoare.

3. Definitii - Termenii folositi in prezentul act vor avea urmatorul inteles:

Termenii folositi in prezentul act vor avea urmatorul inteles:

1. Pagina Rom Mag Anunturi Gratuite - site-ul Rom Mag Anunturi Gratuite, inclusiv orice sectiune sau subpagina a acestuia. Site-urile si/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce apartin unor terti si care sunt accesate de catre Utilizatori ca urmare a legaturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul Rom Mag Anunturi Gratuite nu fac obiectul si nici nu intra in sfera acestei definitii.

2. Utilizator - orice persoana fizica, in varsta de cel putin 18 ani, cu capacitate de exercitiu deplina, care acceseaza Pagina Rom Mag Anunturi Gratuite fiind interesata de datele, informatiile, Anunturile si/sau serviciile furnizate prin intermediul Paginii Rom Mag Anunturi Gratuite; precum si orice persoana fizica (inclusiv persoana fizica autorizata) si/sau persoana juridica care achizitioneaza servicii furnizate de S.C. Reduceri Maxime S.R.L. prin intermediul Paginii Rom Mag Anunturi Gratuite.

3. Furnizor/ S.C. Reduceri Maxime S.R.L - societatea comerciala S.C. Reduceri Maxime S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Soseaua Pantelimon , Nr. 330, sect. 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr J40/9695/2011, CUI 28975196, Anunt - oferta publica lansata de un Utilizator cu scopul de a fi publicata de catre S.C. Reduceri Maxime S.R.L. prin intermediul Paginii Rom Mag Anunturi Gratuite cu privire la vanzarea sau inchirierea unui Produs.

4. Produs – bun sau serviciu care poate fi comercializat conform legii si care nu incalca limitele impuse prin prezentul.

5. Termeni si Conditii - prevederile din acest document, create de S.C. Reduceri Maxime S.R.L. care definesc conditiile si regulile pe care Utilizatorul trebuie sa le respecte in vederea utilizarii Paginii Rom Mag Anunturi Gratuite, aplicabile in egala masura la achizitionarea de catre Utilizatori a serviciilor furnizate de S.C. Reduceri Maxime S.R.L. prin intermediul Paginii Rom Mag Anunturi Gratuite.

6. Operatori - persoane special instruite de catre Furnizor pentru verificarea/moderarea continutului Anunturilor publicate de catre Utilizatori pe Pagina Rom Mag Anunturi Gratuite.

4. Aspecte Generale

1. Un Anunt va fi creat prin completarea unui formular, disponibil pe Pagina Rom Mag Anunturi Gratuite, care sa contina:

1. datele reale de contact ale Utilizatorului,

2. descrierea reala a produsului care face obiectul Anuntului,

3. pretul.

2. Prin trimiterea Anuntului spre publicare catre Furnizor Utilizatorul declara ca este de acord in totalitate si neconditionat cu prevederile prezentului document, fiind pe deplin constient de faptul ca, in caz de nerespectare a acestora, poate fi tras la raspundere conform prevederilor acestuia. Utilizatorul isi asuma in intregime raspunderea pentru continutul Anuntului si pentru veridicitatea informatiilor publicate in Anunt si/sau comunicate Furnizorului.

3. Procedura postarii unui Anunt pe Pagina Rom Mag Anunturi Gratuite este detaliata la sectiunea intitulata „Ajutor” de pe Pagina Rom Mag Anunturi Gratuite.

4. Valabilitatea unui anunt este de 30 zile cu posibilitatea de prelungire la sfarsitul acestui termen.

5. Serviciile oferite de catre Furnizor respecta legislatia privind protectia consumatorului conform O.G. 21/1992, ale Legii 363/2002 privind comertul electronic si O.G. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta.

5. Drepturile si Obligatiile Furnizorului

1. Furnizorul se obliga sa publice toate Anunturile transmise de catre Utilizatori prin intermediul Paginii Rom Mag Anunturi Gratuite care sunt conforme cu prevederile/conditiile impuse prin prezentul document.

2. Furnizorul se obliga sa remedieze in cel mai scurt timp posibil eventualele disfunctionalitati reclamate legate de functionarea Paginii Rom Mag Anunturi Gratuite sau eventuale neconcordante intre datele furnizate in Anunt de catre Utilizator si datele publicate pe Pagina Rom Mag Anunturi Gratuite de catre Furnizor, cu exceptia acelor neconcordante semnalate de catre Utilizatori care se datoreaza faptului ca Operatorii Furnizorului au modificat partial Anuntul astfel incat acesta sa indeplineasca conditiile impuse prin prezentul document pentru a putea fi mentinut postat pe Pagina Rom Mag Anunturi Gratuite.

3. Furnizorul nu ofera nicio garantie Utilizatorilor ca Pagina Rom Mag Anunturi Gratuite va fi disponibila neintrerupt, la timp, sigur sau fara erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafisarea Anunturilor sau intreruperea afisarii acestora din cauze ce exced in orice mod controlului sau si nici pentru pagubele directe si/sau indirecte pe care Utilizatorul le-ar putea suferi din aceasta cauza.

4. Furnizorul nu este responsabil de intarzierile cauzate de defectiuni tehnice aparute la nivelul colaboratorilor si/sau partenerilor sai.

5. Furnizorul nu poate fi tras la raspundere pentru activitatile Utilizatorilor, in special pentru furnizarea de continut eronat cu privire la datele produsului sau serviciului ce face obiectul Anuntului.

6. Furnizorul isi rezerva dreptul de a sterge sau modifica partial un Anunt in cazul in care se constata ca acesta incalca Termenii si Conditiile in orice mod, in special in cazul in care acesta are un continut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurenta neloiala, incalca drepturile de proprietatea intelectuala ale unei terte persoane sau este contrar bunelor practici, care actioneaza in detrimentul Furnizorului, ori incalca in orice alt mod vreo prevedere legala. De asemenea Furnizorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adauga sau sterge in orice moment si alte portiuni din continutul Paginii Rom Mag Anunturi Gratuite.

7. Furnizorul are dreptul de a sterge orice anunt sau de a bloca conturile in cazul in care exista suspiciunea ca prin intermediul anunturilor publicate sau a conturilor create s-au adus sau se pot aduce prejudicii referitoare la securitatea activitatilor altor utilizatori ai serviciului. Deasemenea, in cazul in care anuntul afecteaza in mod negativ reputatia Furnizorului sau sunt in orice alt fel daunatoare pentru Furnizor.

8. Furnizorul declara ca este detinatorul drepturilor de proprietate intelectuala legate de Pagina Rom Mag Anunturi Gratuite, in afara Anunturilor publicate pe site de catre Utilizatori cu privire la care are un drept neexclusiv de utilizare/publicare in conditiile prevazute de prezentul document.

9. Furnizorul nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru continutul sau veridicitatea Anunturilor publicate. Furnizorul nu garanteaza in niciun fel si nicio masura pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale produselor descrise in Anunturi.

10. Potrivit legislatiei in vigoare Furnizorul are obligatia sa informeze de indata autoritatile publice competente despre activitatile cu aparenta nelegala desfasurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informatiile cu aparenta nelegala furnizate de Utilizatorii Paginii Rom Mag Anunturi Gratuite.

6. Drepturile si Obligatiile Utilizatorului

1. Utilizatorul are dreptul de a beneficia in intregime de serviciile site-ului, atat timp cat nu se constata o incalcare a prevederilor acestui document.

2. Utilizatorul isi asuma raspunderea pentru continutul Anunturilor publicate si declara ca acestea corespund cu starea reala si juridica a produsului ce face obiectul Anuntului si ca nu incalca drepturile Furnizorului si/sau ale unor terte persoane.

3. Utilizatorul declara pe propria raspundere ca este titularul tuturor drepturilor de proprietatea intelectuala, inclusiv al drepturilor de autor in privinta continutului publicat, inclusiv fotografii, si este de acord ca acesta sa fie publicat de Furnizor pe toate si oricare dintre platformele sale online, si prin alte mijloace, cum ar fi: comunicate de presa, televiziune, bannere, panouri publicitare si Internet.

4. Prin completarea formularului si/sau transmiterea Anuntului catre Furnizor spre publicare pe Pagina Rom Mag Anunturi Gratuite prin alte mijloace, Utilizatorul declara ca este de acord in totalitate si neconditionat cu Termenii si Conditiile din prezentul document.

5. In afara informatiilor legate de propriul Anunt, Utilizatorului ii este strict interzis sa preia orice informatii de pe Pagina Rom Mag Anunturi Gratuite in vederea republicarii totale sau partiale sub orice forma, fara a avea acordul in scris al Furnizorului in acest sens.

7. Verificarea/Moderarea Anunturilor

1. Verificarea/moderarea Anunturilor publicate pe Pagina Rom Mag Anunturi Gratuite de catre Operatorii Furnizorului are ca scop inlaturarea Anunturilor incomplete, evident incorecte si/sau care nu respecta prevederile prezentului document (au un continut considerat jignitor sau calomnios, sunt contrare bunelor practici etc.), incercand astfel sa se ofere celorlalti Utilizatori o baza de date care sa contina un numar cat mai mic de Anunturi eronate.

2. Nu este permisa publicarea mai multor Anunturi pentru acelasi Produs.

3. Nu este permisa stergerea si republicarea anunturilor cu acelasi continut la un interval mai mic de 14 zile (termenul de reactualizare al unui anunt)

4. Un Anunt este valabil pentru un singur Produs. Nu sunt admise spre publicare Anunturi care fac referire la mai multe Produse.

5. Nu pot fi publicate Anunturi false, interpretabile sau care contin date cu caracter personal in cadrul descrierii lor.

6. Nu sunt admise spre publicare Anunturi care contin preturi considerate neserioase de catre Furnizor (de ex, dar fara a se limita la: preturi de 1 leu, preturi mult inferioare pietei/statisticilor aflate la dispozitia Furnizorului).

7. Nu sunt admise spre publicare Anunturi care contin poze preluate din alte surse (pozele care prezinta sigla altor site-uri, inscrisuri sau poze cu titlu de prezentare oferite de producatori sau alte agentii media cu privire la obiectul Anuntului), cu exceptia produselor sigilate

8. Nu sunt admise spre publicare Anunturi pentru

1. droguri, obiecte si materiale erotice sau obscene.

2. alcool si bauturi alcoolice.

3. tigari si produse pe baza de tutun

4. servicii ghicitoare, clarvazatoare, tarot si alte activitati similare.

5. bunuri obtinute prin furt, jaf, inselatorii sau alte tipuri de crima.

6. bunuri periculoase pentru sanatatea si viata umana.

7. bunuri inexistente.

8. animale pe cale de disparitie.

9. matrimoniale, sex platit, videochat, masaj erotic sau alte servicii asemanatoare.

10. oferte de locuri de munca care implica masaj erotic, sex platit sau activitati de videochat.

11. oferte de job tip multi-level marketing/network marketing sau joburile de tip lucru de acasa prin internet.

12. produse contrafacute sau replici.

13. cererea de bunuri sau servicii, cu exceptia celor ce se incadreaza in categoria Locuri de munca.

14. materiale explozibile, articole pirotehnice (focuri de artificii, petarde).

15. muzica, filme, software sau alte bunuri care incalca drepturile de autor si proprietate intelectuala.

16. lucrari de diploma sau ajutor in scrierea unei lucrari de diploma.

17. servicii de imprumut, amanet, credite sau camata, camatarie sau alte activitati similare.

18. produse farmaceutice si medicamete cu exceptia suplimentelor alimetare, vitamine, medicamente pe baza de plante.

19. organe umane.

20. arme din categoria armelor şi muniţii letale/neletale (arme militare, arme de vânătoare, arme de asomare, arme cu tranchilizante, arme de colecţie, arme de panoplie) si arme albe (baionete, săbii, spade, florete, pumnale, cuţite, şişuri, boxuri, castete, arbalete, arcuri, bâte, măciuci şi bastoane telescopice).

21. arme si munitii letale/neletale care nu respecta Dispozitiile prevazute de catre Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor.

9. Nu pot fi publicate anunturi care contin link-uri catre alte site-uri.

10. Nu este permisa manipularea cuvintelor cheie din continutul anuntului (introducerea in titlul sau descrierea anuntului de cuvinte cheie care nu au legatura cu produsul / serviciul oferit)

11.


Online 3
Today205
Yesterday386
Total658.716
Your IP54.198.96.198
Country